• Koha e punes7:00AM - 6:00PM
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0065 82577418
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0065 82577418
  • faks0065 82577552

Profili i Kompanisë

Detajet e kompanisë

histori

shërbim

Ekipi ynë